Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcTổng quan tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và Mười tháng năm 2020 qua các lĩnh vực.

Ngày đăng: 29/10/2020 Lần công bố sắp tới: 29/11/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcTốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm

Ngày đăng: 29/09/2020 Lần công bố sắp tới: 29/10/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.447,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 99% cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/08/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 8 và 8 tháng năm 2020Lần công bố sắp tới: 29/09/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020

Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, IIP tháng 7/2020 chỉ tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/07/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2020

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcTổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2020 ước tính tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2020.

Ngày đăng: 29/06/2020 Lần công bố sắp tới: 29/07/2020

1 2 3 48