Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2020 cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 29/10/2020 Lần công bố sắp tới: 29/11/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 0,01% so với tháng 12 năm trước - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020,

Ngày đăng: 29/09/2020 Lần công bố sắp tới: 29/10/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2020

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCPI tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và giảm 0,12% so với tháng 12/2019 - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 29/08/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 8/2020Lần công bố sắp tới: 29/09/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 tăng 0,4% so với tháng trước. Mặc dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 vẫn giảm 0,19% so với tháng 12 năm trước.

Ngày đăng: 29/07/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 7/2020Lần công bố sắp tới: 29/08/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2020 tăng 0,66% so với tháng trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 29/06/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 6/2020Lần công bố sắp tới: 29/07/2020

1 2 3 39