Chiến lược phát triển ngành thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 29/4/2014

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 29/4/2014

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày hiệu lực: 19/4/2012

Ngày ban hành: 19/4/2012

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 18/10/2011

Ngày ban hành: 18/10/2011

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 9/2/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 9/2/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày hiệu lực: 14/6/2010

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 14/6/2010

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thức