Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 24/02/2020

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 24/02/2020

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 31/12/2019

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 15/02/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/7/2019

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 16/9/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 5/1/2019

Ngày có hiệu lực: 5/1/2019

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 4/1/2019

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 18/2/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/11/2018

Ngày có hiệu lực: 20/12/2018

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 6/7/2018

Ngày có hiệu lực: 20/8/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/3/2018

Ngày có hiệu lực: 20/4/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 6/12/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 6/12/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/5/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 11/5/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 19/12/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 5/2/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 17/10/2016

Ngày có hiệu lực: 1/12/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/7/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 1/7/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 23/11/2015

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 4/12/2015

Người ký: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 14/10/2014

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/12/2014

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/5/2014

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 28/5/2014

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 14/4/2014

Ngày có hiệu lực: 14/4/2014

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 17/2/2014

Ngày có hiệu lực: 5/4/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/11/2013

Ngày có hiệu lực: 10/1/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 24/9/2013

Ngày có hiệu lực: 24/9/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 13/8/2013

Ngày có hiệu lực: 13/8/2013

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 19/7/0213

Ngày có hiệu lực: 5/9/2013

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 7/1/2013

Ngày có hiệu lực: 7/1/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 5/9/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 9/4/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/6/2012

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 7/3/2012

Ngày có hiệu lực: 1/5/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: 1/12/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 4/10/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 4/10/2011

Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh

Cơ quan phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 22/9/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực:  sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh

Cơ quan phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 22/9/2011

Ngày có hiệu lực: 10/11/2011

Người ký: Thứ trưởng Trần Quang Quý

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 11/5/2011

Ngày có hiệu lực: 30/6/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh

Cơ quan phát hành: Bộ Tư Pháp

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 5/4/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 20/5/2011

Người ký: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/3/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/6/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 23/3/2011

Ngày có hiệu lực: 1/6/2011

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm

Cơ quan phát hành: Bộ Tư Pháp

Ngày ban hành: 13/1/2011

Ngày có hiệu lực: 1/3/2011

Người ký: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài Chính

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 10/1/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực:  sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trương Chí Trung và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 31/12/2010

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 26/11/2010

Ngày có hiệu lực: 26/11/2010

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 8/10/2010

Ngày có hiệu lực: 1/7/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 27/8/2010

Ngày có hiệu lực: 27/8/2010

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 19/8/2010

Ngày có hiệu lực: 1/1/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 26/10/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 10/12/2009

Người ký: Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/9/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/11/2009

Người ký: Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng

  • Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 9/9/2009

Ngày có hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh

Cơ quan phát hành: Bộ Giao Thông vận tải

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 4/8/2009

Ngày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/7/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/10/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thứ trưởng Trần Đức Lai

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 23/7/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 1/10/2009

Người ký: Thứ trưởng Trần Đức Lai

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 28/5/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 10/7/2009

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Cơ quan phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 30/3/2009

Ngày có hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 9/3/2009

Ngày có hiệu lực: 1/5/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Nội vụ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 3/6/2008

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 25/5/2007

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 10/4/2007

Ngày có hiệu lực: 10/4/2007

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 23/1/2007

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày ký

          Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 5/1/2005

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Cơ quan phát hành: Bộ Nội vụ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 5/1/2005

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 14/12/2004

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 18/5/2015

Ngày có hiệu lực: 18/5/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 22/5/2015

Ngày có hiệu lực: 22/5/2015

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 12/10/2015

Ngày có hiệu lực: 12/10/2015

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh