Văn bản pháp lý khác

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/03/2020

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 01/6/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 12/03/2020

Ngày có hiệu lực: 12/03/2020

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 8/8/2019

Ngày có hiệu lực: 8/8/2019

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 10/5/2018

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 10/5/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/3/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực:23/3/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 3/3/2017

Ngày có hiệu lực: 3/3/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/01/2017

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 25/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 28/12/2016

Ngày có hiệu lực: 28/12/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 20/12/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 20/12/2016

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/12/2016

Ngày có hiệu lực: 6/12/2016

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 6/5/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 6/5/2016

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thuế, Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 10/11/2015

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 10/11/2015

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 25/12/2014

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 25/12/2014

Người ký: Tổng cục trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 02/12/2014

Ngày có hiệu lực: 02/12/2014

Người ký: Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng, Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/5/2014

Ngày có hiệu lực: 6/5/2014

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 4/02/2013

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 4/02/2013

Người ký: Tổng cục trưởng

  • Về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng Cục Thống kê

Cơ quan phát hành:

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Người ký:

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 12/4/2012

Ngày có hiệu lực: 12/4/2012

Người ký: Tổng cục trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/3/2012

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 30/3/2012

Người ký: Bộ trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 02/11/2011

Ngày có hiệu lực: 02/11/2011

Người ký: Tổng cục trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực: 31/10/2011

Người ký: Tổng cục trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 26/7/2011

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 26/7/2011

Người ký: Bộ trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 5/5/2010

Ngày có hiệu lực: 5/5/2010

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 24/6/2009

Ngày có hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Người ký: Bộ trưởng. Bộ trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 27/3/2009

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Người ký: Phó Thủ tướng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 16/12/2008

Ngày có hiệu lực: 16/12/2008

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 16/12/2008

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 16/12/2008

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 12/11/2008

Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày đăng công báo

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Bộ trưởng

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcCơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 20/02/2008

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 20/02/2008

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 16/10/2006

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 16/10/2006

Người ký: Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 27/12/2014

Ngày có hiệu lực: 27/12/2014

Người ký: Phó Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 23/7/2015

Ngày có hiệu lực: 23/7/2015

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày ban hành: 30/6/2015

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgày có hiệu lực: 30/6/2015

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh NgọcNgười ký: Tổng cục trưởng