Xuất nhập khẩu

Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2020

Bao gồm các biểu số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2020.

Ngày đăng: 05/11/2020 Kỳ tham chiếu: 2020Lần công bố sắp tới: 05/12/2020

9 tháng xuất siêu gần 17 tỷ USD, điểm sáng của nền kinh tế

Xổ số kiến ​​thiết chủ nhật Minh Ngọc Việt Nam tiếp tục đạt mức xuất siêu lên tới gần 17 tỷ USD sau 9 tháng là một điểm sáng của nền kinh tế, mức xuất siêu này gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2018 và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2019.

Ngày đăng: 05/10/2020 Kỳ tham chiếu: 9/2020

Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2019

Bao gồm các biểu số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2020 Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 04/03/2020

Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2017

Bao gồm biểu số liệu xuất khẩu, nhập khẩu chính thức theo mặt hàng chủ yếu các tháng năm 2017

Ngày đăng: 27/05/2019 Kỳ tham chiếu: 2017

Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

Bao gồm các biểu số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2018

Ngày đăng: 29/12/2018 Kỳ tham chiếu: 2018Lần công bố sắp tới: 29/01/2019

1 2 3 20